Ψηφιακή Αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης επιλέγει τον κωδικό
GS1 SSCC για να διευκολύνει την κυκλοφορία των δεμάτων
που διανέμονται διασυνοριακά.

unnamed
Για άμεση δημοσίευση (22 Ιουνίου 2017) – Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τυποποίησης (CEN) δημοσίευσαν την τεχνική προδιαγραφή (TS 17073) για τις
ταχυδρομικές υπηρεσίες – διασυνοριακές διανομές.
Το επίτευγμα αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας από εκπροσώπους
ταχυδρομικών οργανισμών, ψηφιακών καταστημάτων λιανικής πώλησης, υπηρεσιών
αποστολής δεμάτων express και άλλων φορέων. Αποτελεί μέρος της στρατηγικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Bringing down barriers to unlock online opportunities” για την ενιαία
Ψηφιακή Αγορά.
“Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την εκσυγχρόνιση και δημιουργία καινοτόμων
διασυνοριακών υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στην Ευρώπη. Μία από τις κύριες αιτίες
δυσκολιών στην παράδοση δεμάτων είναι τα κλειστά πρότυπα, που οδηγούν σε εσωτερικά και
ιδιωτικής σχεδίασης δίκτυα και έχουν ως αποτέλεσμα δυσμενείς συνθήκες αγοράς για τους
εμπόρους στο διαδίκτυο’’, όπως μας εξηγεί ο Walter Trezek, Co-Chairman της Oμάδας
Eργασίας e-Logistics του Ευρωπαϊκού Φορέα για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και
επικεφαλής των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης “CEN” για την
τυποποιημένη ετικέτα.
Απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων
μέσω της χρήσης κοινής και τυποποιημένης ετικέτας δεμάτων, που περιλαμβάνει έναν κωδικό
αναγνώρισης για το πακέτο.
Ο GS1 εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο CEN όρισε τον μοναδικό κωδικό
GS1 Serial Shipping Container Code (SSCC) για να αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο τα
δέματα και να επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στο δίκτυο
παράδοσης δεμάτων. Ο GS1 SSCC είναι η φυσική επιλογή αφού πολλές εταιρείες τον
χρησιμοποιούν ήδη, όπως και άλλα πρότυπα του GS1, στις διαδικασίες τους.
Με την εφαρμογή της νέας τυποποιημένης ετικέτας δεμάτων του CEN που χρησιμοποιεί
ανοικτά παγκόσμια πρότυπα, τα παλαιότερα κλειστά δίκτυα μπορούν τώρα να συνδεθούν για
να δημιουργήσουν ένα δίκτυο που θα καλύπτει πλήρως όλη την αλυσίδα διανομής. Οι
αποστολείς των δεμάτων θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια ετικέτα για όλα τα δέματα.
Όλοι οι διαχειριστές του δέματος θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον SSCC για να
παρακολουθούν πιο εύκολα τη διαδρομή του πακέτου από τον αποστολέα στον καταναλωτή,
και, αν υπάρξει ανάγκη επιστροφής του δέματος, μπορούν να παρακολουθούν και τη
διαδρομή από τον καταναλωτή στον αρχικό αποστολέα.
– 2 –
“Η ετικέτα δέματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πιστοποίησης “CEN” με την χρήση του κωδικού
SSCC, παρουσιάζει συναρπαστικές δυνατότητες για τα ψηφιακά καταστήματα λιανικής
πώλησης, τα οποία θέλουν να προσφέρουν στους καταναλωτές μια ξεχωριστή εμπειρία
διανομής αλλά και με χαμηλότερο κόστος”, υποστηρίζει ο Miguel Lopera, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος του GS1.
Ο Πρόεδρος του GS1 στην Ευρώπη, Bruno Aceto, προσθέτει ότι “Με το να
χρησιμοποιείται κοινή ετικέτα με κωδικό SSCC, οι επιχειρήσεις διανομής δεμάτων μπορούν
εύκολα να συνεργαστούν ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών τους όσον
αφορά τις επιλογές υπηρεσιών, την προσαρμοστικότητα, αλλά και τη δυνατότητα πλήρους
παρακολούθησης με αξιοπιστία. Επιπλέον, θα περιορίσουν υφιστάμενες δαπανηρές
διαδικασίες, οι οποίες δεν παρέχουν κάποια προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους”.
Ο GS1 θα συνεχίσει να συμβάλλει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πιστοποίησης
“CEN” για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας δεμάτων που διανέμονται διασυνοριακά, και
καλωσορίζει την ευκαιρία που του δίνεται να συνεργαστεί με τον Ευρωπαϊκό Φορέα για το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όπως επίσης και με άλλους οργανισμούς, για την από κοινού προώθηση
της τυποποιημένης ετικέτας δεμάτων.
Media contact
GS1 GS1 in Europe
Nora Kaci Frits van den Bos
Senior Manager – Marketing Manager Innovation
T: +32 2 788 78 30 T: +31 (0) 20 511 38 20
E: nora.kaci@gs1.org E: Frits.vandenBos@gs1.nl
Σχετικά με τον Οργανισμό GS1
O GS1 είναι ένας ουδέτερος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται
τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα Διεθνή Πρότυπα για την αποτελεσματική επιχειρηματική
επικοινωνία. Είμαστε περισσότερο γνωστοί για το barcode, που χαρακτηρίστηκε από το
τηλεπικοινωνιακό οργανισμό BBC ως ένα από τα “50 πράγματα που υποστήριξαν την ανάπτυξη
της παγκόσμιας οικονομίας”. Τα Διεθνή Πρότυπα GS1 βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα,
την ασφάλεια και προσφέρουν διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε φυσικές και ψηφιακές
συναλλαγές, σε 25 διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Η κλίμακα και η εμβέλειά μας – τοπικοί
Εθνικοί Οργανισμοί Μέλη σε 112 χώρες, 1.5 εκατομμύρια εταιρείες χρήστες/μέλη του
συστήματος GS1 και 6 δισεκατομμύρια συναλλαγές καθημερινά – επιβεβαιώνουν ότι τα
Πρότυπα GS1 δημιουργούν την κοινή γλώσσα του επιχειρείν που υποστηρίζει συστήματα και
διαδικασίες παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.gs1.org
Στην Ελλάδα, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του Διεθνούς Οργανισμού GS1
είναι το μη κερδοσκοπικό Σωματείο GS1 Association Greece, υπεύθυνο για τη διαχείριση του
συστήματος GS1 και τη χορήγηση GS1 κωδικών barcodes με προθέματα 520 & 521.
– 3 –
Δημιουργήθηκε και διοικείται από επιχειρήσεις – χρήστες του συστήματος GS1, με σκοπό την
εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολό της.
Οι έγκυροι GS1 κωδικοί barcodes είναι καταχωρημένοι στο GEPIR, το Παγκόσμιο Μητρώο
Κωδικών του GS1 (www.gepir.org). Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.gs1greece.org
Σχετικά με τον GS1 in Europe
Είναι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα του Οργανισμού GS1 και αποτελείται από 47 εθνικούς
Οργανισμούς – Μέλη. Ο ρόλος του GS1 in Europe είναι να ενθαρρύνει και διευκολύνει τη
συνεργασία των οργανισμών – μελών του GS1 στην Ευρώπη προκειμένου να οδηγήσει στην
ανάπτυξη και εφαρμογή εναρμονισμένων λύσεων, προσανατολισμένων στις ανάγκες των
χρηστών του συστήματος, για τη βελτίωση της αλυσίδας προσφοράς και ζήτησης των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ο GS1 in Europe συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και τις ευρωπαϊκές βιομηχανικές ενώσεις, για να
προσφέρουν έγκυρη πληροφόρηση όσον αφορά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες: http://www.gs1.eu

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s