Διευκόλυνση εξυπηρέτησης των πολιτών με τη χρήση της τεχνολογίας από τις αστυνομικές Υπηρεσίες

Διευκόλυνση εξυπηρέτησης των πολιτών με τη χρήση της

τεχνολογίας

Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται είτε μέσω email είτε μέσω

τηλεφώνου

Με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών από τις αστυνομικές Υπηρεσίες
και την μείωση της γραφειοκρατίας, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να
εξυπηρετούνται μέσω email ή τηλεφωνικής γραμμής επαφής με κάθε Διεύθυνση
Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής
Μακεδονίας.
Χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών, θα είναι δυνατή η άμεση
εξυπηρέτηση τους είτε με παραπομπή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες, είτε με
παροχή γενικών πληροφοριών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Για τους χρήστες του διαδικτύου οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) που
λειτουργούν ανά Διεύθυνση Αστυνομίας είναι:
 Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας: adimathias@astynomia.gr
 Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς: adkilkis@astynomia.gr
 Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας: adpellas@astynomia.gr
 Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας: adpierias@astynomia.gr
 Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών: adserron@astynomia.gr
 Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής: adchalkidikis@astynomia.gr
Αστυνομικό προσωπικό θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των πολιτών που στέλνονται
μέσω e-mail, θα τα εξετάζει άμεσα και θα τα προωθεί στην αρμόδια Υπηρεσία, με
σκοπό τη διεκπεραίωσή τους, κοινοποιώντας στον αποστολέα το αποτέλεσμα της
ενέργειας.
Για όσους δεν είναι χρήστες του διαδικτύου υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης
μέσω τηλεφωνικής γραμμής επαφής σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας και
συγκεκριμένα:
 Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας: 2331076610
 Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς: 2341077032
 Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας: 2381051700
 Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας: 2351046610
 Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών: 2321090800
 Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής: 2371021610
Οι παραπάνω τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν
καθημερινά από τις 8.00 το πρωί έως 18.00 το απόγευμα.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s