Δωρεάν ασύρματο δίκτυο για κατοίκους και επισκέπτες στο Φοίνικα του Δήμου Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς δίνοντας προτεραιότητα στις νέες τεχνολογίες προς
όφελος του πολίτη, παρέχει  τη δυνατότητα της ελεύθερης ασύρματης
σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Wi Fi) από το κινητό τους τηλέφωνο ή από τον
φορητό τους υπολογιστή.
Η επιλογή της περιοχής του Φοίνικα έγινε στρατηγικά, αφού αποτελεί
βούληση της νέας Διοίκησης και του Δημάρχου Γιάννη Δαρδαμανέλη, η
σταδιακή αναβάθμιση της περιοχής, που αποτελεί περιοχή – ευκαιρία εντός
των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς.
Για τη λειτουργία του, o Δήμος Καλαμαριάς ως δικαιούχος του έργου
εξασφάλισε χρηματοδότηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του
απαιτούμενου εξοπλισμού 15.000 €. ΄Ετσι αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση
του ευρωπαϊκού προγράμματος Wi Fi for Europe (Wi Fi 4EU) ολοκλήρωσε τις
εργασίες εγκατάστασης σημείων ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης στην
Αγορά του Φοίνικα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή (wifi spots).
Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία Wi Fi 4EU αποσκοπεί στην παροχή υψηλής
ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες
όλων των χωρών της Ε.Ε. μέσω σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής
πρόσβασης Wi Fi, όπως σε δημόσιους χώρους, επιτυγχάνοντας με αυτό τον
τρόπο την κάλυψη σημείων κέντρων δημόσιας ζωής που έχουν επιλεγεί από
τον κάθε Δήμο και τα οποία βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους.
Επιπλέον, φέρνει τις κοινότητες πιο κοντά στην ψηφιακή ενιαία αγορά ,
παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στην κοινωνία Gigabit, βελτιώνει τον
ψηφιακό γραμματισμό και λειτουργεί συμπληρωματικά στις δημόσιες
υπηρεσίες που παρέχονται στους εν λόγω χώρους.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s