Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς επιβαρύνσεις μέχρι τέλος Ιουνίου

Στις 30 Ιουνίου 2020 λήγει η παράταση για τη δήλωση διόρθωσης των τετραγωνικών
μέτρων των ακινήτων. Απαλλαγή από αναδρομικά πρόστιμα και προσαυξήσεις θα έχουν
όσοι ιδιοκτήτες προσέλθουν στο δήμο και δηλώσουν ακίνητο που δεν έχει δηλωθεί στο
παρελθόν ή διορθώσουν στοιχεία εσφαλμένα ως προς το εμβαδόν ή τη χρήση στοιχεία
των ακινήτων τους.
Αναλυτικά, στις 16 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α), το
άρθρο 51 παρ. 2 του οποίου προβλέπει ότι όσοι υπόχρεοι καταβολής δημοτικών τελών και
δημοτικού φόρου προσέλθουν στον Δήμο μέχρι την 30.6.2020 και δηλώσουν μη δηλωθέν
ακίνητο ή διορθώσουν τα εσφαλμένα, ως προς το εμβαδόν ή/και τη χρήση, στοιχεία των
ακινήτων τους, απαλλάσσονται από το πρόστιμο και τις προσαυξήσεις και επιβαρύνονται
με τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο, με βάση τα ορθά δεδομένα των ακινήτων τους,
από 1ης Ιανουαρίου 2020. Λόγω της επιδημιολογικής κρίσης δόθηκε παράταση μέχρι την
30 Ιουνίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που θα συνοδεύεται
από φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail
esoda@thermi.gov.gr .
Εναλλακτικά μπορούν να επισκεφτούν την πλατφόρμα δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών
ακινήτων https://tetragonika.govapp.gr/ .
Για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από ραντεβού στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης: 2ο χλμ. οδού Θέρμης-Τριαδίου, ΤΚ 57001, Θέρμη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2310-478010,
2310-478020.
Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν διορθώσει τα στοιχεία του ακινήτου του,
αξιοποιώντας την προαναφερθείσα ευεργετική διάταξη του ν. 4647/2019 μέχρι την
30η.6.2020, και από τον έλεγχο προκύψει απόκλιση μεταξύ των στοιχείων, και,
συγκεκριμένα, σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στον Δήμο για τον υπολογισμό των
δημοτικών τελών & φόρου μικρότερο εμβαδόν από αυτό που είναι δηλωμένο στο έντυπο
Ε9, η αυτεπάγγελτη διόρθωση που θα διενεργήσει η Υπηρεσία θα συνοδεύεται από
προσαυξήσεις και πρόστιμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s